Du thuyền Hạ Long

Du thuyền Hạ Long

Du thuyền Hạ Long - Thông tin tour ngủ du thuyền trên Vịnh Hạ Long với du thuyền Hạ Long 5 Sao Sang trọng, 4 sao hay 3 sao, khởi hành đó du khách tại Hà Nội và Sân Bay Vân Đồn với tour ghép lẻ, Tour đoàn theo yêu cầu, tổ chưc hội họp, tiệc cưới, sự kiện thuê cả du thuyền